Dziedziniec
Struktura Stowarzyszenia

Komitet założycielski
Marcin Dybuk
Małgorzata Wulczyńska
Sylwester Moczyński

Nadzór
Prezydent Miasta Gdańska

Zarząd
Prezes zarządu
Andrzej Szadejko
szadejko@wp.pl
www.szadejko.com

Sekretarz
Łukasz Radomyski

Członek zarządu - rezydent
o. Tomasz Jank

Komisja rewizyjna
Wojciech Cmyk
Wanda Bułakowska
Andrzej Smulski